LTU Hakkında

Henry ve Edsel Ford’un yardımları ile kurulan Lawrence Teknoloji Üniversitesi, ABD’deki öncü mühendislik, mimarlık, fen ve uygulamalı teknoloji okullarından biridir. Problem çözme odaklı, deneysel öğrenmeye yönelik “kuram ve uygulama” yaklaşımına sahip olan LTU’da öğrenci-akademisyen oranı 12:1 olarak devam etmektedir. Az mevcutlu sınıflar sayesinde öğrenciler ve akademisyenler arasında gerçek bir öğrenme ortaklığı sağlanmaktadır.

Mimarlık ve Tasarım, Fen & Edebiyat, Mühendislik, İşletme Okullarında 100’ün üzerinde önlisans, lisans, master ve doktora programları sunar. LTU’da eğitim ciddi ve kapsamlıdır; aynı zamanda sanayideki liderler tarafından oldukça değer verilmektedir. Tüm dersler, çalışmalar ve laboratuar eğitimleri en iyi akademik yeterliliklere ve gerçek dünya deneyimine sahip olan nitelikli akademisyenler tarafından yürütülmektedir - böylece iş ve sanayi dünyasındaki en iyi uygulama örnekleri sınıf ortamına taşınmaktadır.

Tüm lisans öğrencilerine, kendi konu alanlarında kullanılan, sanayi standartlarındaki yazılımların yüklü olduğu laptoplara erişim imkanı sunulur. Uygulamalı araştırma, yakın sanayi ortaklıkları, işbirlikli eğitim, stajlar ve öğrenci müsabakaları öğrencilere, onları iş yaşamına hazırlayacak olan gerçek dünya deneyimi kazandırır.

LTU benzersiz kariyer seçenekleri sunar LTU öğrencilerinin %88’i bir işte çalışmakta veya mezuniyetten sonra lisansüstü bir okula kayıt yaptırmaktadır - bu oranlar ülke ortalamasının da üzerindedir.
Lawrence Teknoloji Üniversitesi mezunları sektörde aranmakta olup oldukça yüksek maaşla çalışmaktadır.

Akademik Ortaklıklar

LTU Çin, Hindistan, Kanada, Avrupa, Meksika ve Orta Doğu’da öncü üniversitelerle bağlantılara sahiptir. Bunlardan bazıları:

  • Şanghay Mühendislik Bilimi Üniversitesi, Şanghay
  • Sichuan Üniversitesi, Chengdu
  • Sichuan Bilim ve Mühendislik Üniversitesi, Chengdu
  • Xihua Üniversitesi, Chengdu
  • Kopenhag Üniversitesi Mühendislik Okulu, Kopenhag
  • Hochschule Esslingen, Esslingen
  • Hochschule Ulm, Ulm
  • Monterrey Teknoloji Enstitüsü, Monterrey, Meksika
  • Harlaxton College, Grantham, England
  • University of Hertfordshire, Hertfordshire

LTU, azimli öğrenci liderleri ve sorumlu vatandaşlar yetiştirmeye odaklanan dünya standartlarında bir eğitim ortamı sunar.