Message for prospective international students, see the Admissions homepage for more details.

Eğitiminizi Finanse Etmek

Üniversitenin vize uygunluk formu (I-20 veya DS-2019 formu) düzenleyebilmesi için ABD mevzuatı gereğince uluslararası öğrencilerin hem kendilerinin hem de varsa kendileriyle birlikte gelecek bakmakla yükümlü oldukları kişilerin eğitim süresinin tamamı boyunca eğitim ve yaşam giderlerini karşılamak için yeterli mali kaynağa sahip olduklarını kanıtlamaları gerekir. Bunun için öğrenciler, Lisans Eğitimi Mali Bildirimi düzenleyecek ve eğitimlerinin ilk yılındaki masraflarını karşılayacak kadar likit fona sahip olduklarını gösteren ilgili banka evrakını da ekleyecektir. Güncel bir tahmini yıllık masraflar listesi hazırlanmıştır. Bu masrafların genellikle her yıl arttığını unutmayın.

Ücretler
Iowa Eyalet Üniversitesi’nin uyguladığı harç ödeme planları:

  • Toplam sömestr ücretini dönem başında ödeme
  • Her dönem üç taksitte ödeme
  • 12 aylık ödeme planı

Burslar ve krediler
Ne yazık ki Iowa Eyalet Üniversitesi’nin karşılanmamış mali ihtiyaçlar için mali yardım yapmamaktadır. Bununla birlikte uluslararası öğrenciler aşağıdaki burslardan herhangi birine başvurabilirler:

Burslar genellikle güz döneminde başvuranlar için baharda, bahar döneminde başvuranlar için güz döneminde verilir.