Image
Students at International Festival along with the flags of their countries.
International Application

Your future begins at UB!

Giriş Koşulları

UB, başvuruda uluslararası öğrencilerin puanlarını/ notlarını, Grade Point Average (GPA) olarak bilinen ABD not sistemi eşdeğerlerine çevirerek hesaplamaktadır ve bu çevrimler, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki birçok üniversite tarafından kullanılmaktadır.

Hızlı kabul uygulanmakta ve öğrenciler doğrudan ana dallara kabul edilmektedir. Giriş koşulları eğitim programına göre değişebilmekte ve her başvuru son karar öncesinde Kabul Komitesi tarafından gözden geçirilmektedir.

İngilizce diliyle ilgili şartlar

Özellikle önlisans veya lisans derecelerine başvurmak isteyen ancak ana dili İngilizce olmayan uluslararası öğrenciler, aşağıdakileri sunarak İngilizce dil yeterliliğini göstermek zorundadır:

  • Lisans programı adayları için, doğrudan giriş için gerekli puanlar TOEFL 75 (IBT), IELTS 6.0, PTE 53'tür. Akademik bir burs için değerlendirilmek üzere TOEFL, IELTS veya PTE puanları sunulmalıdır.
  • Lisansüstü programı adayları için doğrudan kabul için gerekli puanlar TOEFL 80 (IBT), IELTS 6.5, PTE 58'dir.
  • Bütün MBA adayları bir TOEFL veya IELTS sınavı puanı sunmalıdır.

TOEFL veya IELTS puanı olmayan öğrenciler Şartlı Kabul başvurusunda bulunabilir. Kayıt öncesinde İngilizce dili yeterlilik belgesi olmayan öğrenciler Üniversite İngilizce Dili Ölçme (ELAB) testine tabi tutulacaktır.

Öğrencilerin yer almak istedikleri programlara hak kazanmaları için İngilizce yeterliliklerini göstermelerinin başka yolları da vardır:

  • SAT Kanıta Dayalı Okuma ve Yazma'dan en az 450 puan ve ACT İngilizce'den en az 19 puan.
  • "C" veya daha iyi bir İngilizce notu olduğunu belirten "O" veya "A" düzeyinde resmi bir sertifika.
  • Uluslararası Bakalorya (IB) programındaki Yüksek Düzey "İngilizce A" sınavından en az 4 puan.