Image
Students at International Festival along with the flags of their countries.
International Application

Your future begins at UB!

Departman Yapısı

UB’nin üç fakültesi

Sanat ve Bilimler Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Mühendislik, İşletme ve Eğitim Fakültesi, alanlarında önde gelen, yenilikçi ve ilgili personelin eğitim verdiği küçük sınıflardan tüm öğrencilerin yararlanabileceği biçimde benzersiz bir şekilde yapılandırılmıştır.

En modern kariyer odaklı programlar öğrencileri güçlü gelecekler için hazırlamakta ve UB’nin öncü inovasyon ruhu, önlisanstan doktora seviyesine kadar 125 lisans ve lisansüstü programı tarafından yansıtılmaktadır. UB’nin işbirliğine dayalı araştırmaları desteklemek üzere tasarlanmış son teknoloji araştırma laboratuvarları, yeni girişimler için beyin takımları ve STEM odaklı pazarlar ve uluslararası programlama için bir 21. yüzyıl öğrenme merkezi öğrencilere her türlü akademik ve profesyonel avantajı sağlamaktadır.

UB’nin kampüsü ayrıca, Bridgeport öğrenci topluluğuna ve bölge halkına uygun maliyetli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunan, Kayropraktik Okulu, Akupunktur Enstitüsü ve Fones Diş Hijyeni Okulu’nun prestijli eğitim kliniklerine de ev sahipliği yapmaktadır.

Kariyer sahibi olmak birden fazla disiplinde bilgi birikimi gerektirmektedir ve UB’nin tüm kolejlerinde öğretme ve öğrenmeye benzersiz entegre yaklaşımı, öğrencilerin yarının dinamik işgücüne ve teknolojik açıdan gelişmiş pazarlara hazırlanırken eğitimlerine farklı ilgi alanlarını da dahil etmelerine olanak sağlamaktadır.