Apply     Visit     Give     |     Alumni     Parents     Offices     TCNJ Today     

Programlar

Institute for ESL & American Studies (Yabancı Dil Olarak İngilizce ve Amerikan Çalışmaları Enstitüsü)

Tam Sömestr Programı

Tam Sömestr Programı tam zamanlı bir programda öğrenim görmek isteyen öğrencilere yönelik tam bir program seçeneği sunar. Bu program, TCNJ’deki normal güz ve bahar dönemleri süresince yılda iki kez yürütülür. Öğrenim programı 3-4 kredilik dersleri kapsar - biri Amerikan kültürüne ilişkin disiplinler arası bir perspektif sunan Amerikan Çalışmaları ile ilgili; diğer bir tanesi ise ikinci dil olarak İngilizce ile ilgili; diğerleri de İngilizce ve diğer konularda ek destek dersleridir. Tüm öğrenciler, bu dersler sayesinde tam zamanlı bir derece programında kendilerine yardımcı olacak olan konuşma, okuma, yazma ve dinleme becerilerini geliştirirler. Kayıtlar, İkinci Yabancı Dil Olarak İngilizce programında 12 aya kadar devam ettirebilir.

Öğrenciler aynı zamanda, bir programa geçişi kolaylaştırmak ve programın tamamlanmasının ardından dil gelişimlerini devam ettirmek adına bireyselleştirilmiş tavsiyeler almak amacıyla program öncesi ve program sonrası sınavlara girerler.

Yoğunlaştırılmış Yaz Programı

Lisans ve lisansüstü öğrencilere yönelik Yoğunlaştırılmış Yaz Programı  seçeneği mevcuttur. ABD’de lisans eğitimine başlayan veya devam eden öğrenciler biri Amerikan kültürüne dair disiplinler arası bir perspektif sunan Amerikan Çalışmaları alanında diğeri ise Yabancı Dil Olarak İngilizce (ESL) alanında olmak üzere 4 kredilik iki ders alırlar. ABD’de lisansüstü eğitime başlayan veya devam eden Öğrenciler de yine biri Amerikan kültürüne dair disiplinler arası bir perspektif sunan Amerikan Çalışmaları alanında diğeri ise Yabancı Dil Olarak İngilizce (ESL) alanında olmak üzere 4 kredilik iki ders almak zorundadır. Öğrenciler aynı zamanda programa geçişi kolaylaştırmak ve programın tamamlanmasının ardından dil gelişimlerini devam ettirmek adına bireyselleştirilmiş tavsiyeler almak amacıyla program öncesi ve program sonrası sınavlara girerler. Bu program genellikle Temmuz-Ağustos olmak üzere yaz aylarında yürütülür.

Dil Kampları

TCNJ New Jersey’deki yeni kampüsünde kişiye özel kamp programları sunar.

College Prep Camp (Hazırlık Kampı):

Yaz Hazırlık Kampı özel olarak, yüksekokul hazırlık seçeneği ile İngilizce dil öğrenimini birleştiren bir imkân arayan lise çağındaki uluslararası öğrencilere yöneliktir. Bu özel deneyim, öğrencilere, ABD’deki bir üniversite ortamına rahat bir şekilde adapte olabilmeleri için gereken temel bilgilerin yanı sıra eğitimlerinde başarılı olabilmeleri için gereken İngilizce dil becerilerini kazandırmayı amaçlar. TCNJ’nin Hazırlık Akademisi, öğrencilere, Amerika’daki üniversitelere başarılı bir şekilde geçiş yapmak için gerekli olan sağlam okuma, yazma, dinleme becerilerini kazandırma konusunda yardımcı olur. Öğrenciler burada aynı zamanda başvuru sürecine yönelik hazırlık yapmak üzere stratejiler öğrenir ve üniversite eğitimi ve Amerika’da kampüs yaşamından beklentiler konusunda fikir edinirler.

Kampa katılan öğrenciler, kampüsümüzdeki öğrenci yurtlarında kalacak, yemekhanelerde yemek yiyecek ve güzel kampüsümüzü keşfetme imkânı bulacaktır - bu sayede gerçek bir üniversite deneyimi edinecektir. Bu programdan “mezun olan” uluslararası öğrenciler, TCNJ’den sadece onlara gelecekte yardımcı olacak, hedefledikleri dil becerileri ve kültürel bilgilerle değil aynı zamanda ABD’de üniversite deneyiminin ne ifade ettiğine dair doğru bir fikir ile ayrılacaklardır.

Top